Erotické povídky ❤ Inspirace pro lepší sexuální život.

Co vyprávěl starý gauč 3 erotické povídky

📑 Tato povídka má více částí: Zobrazit obsah.

... no a tak jsem se dostal do rodiny Dunových, pokračoval sympatický hlas ve svém vypravování. Měli velký pokoj s kuchyní a mně postavili na čestné místo v pokoji, na důkaz úcty a lásky k panu Dubasovi. Jednoho dne přiběhla Berta k Dunovým se vzkazem, že u pana Dubase se sešla nečekaně větší společnost a paní Dunová má přijít pomáhat do kuchyně a obsluhovat. Doma byl pouze pan Dun a Julie. Paní Dunová byla právě na nějaké obchůzce a měla se vrátit asi až za hodinu. Ačkoliv Berta spěchala, pozval ji pan Dun do pokoje a nabídl jí pohoštění. Julie hned poznala co bylo důvodem strýcova jednání. Berta na něj udělala ohromný dojem. A nebylo divu, protože Berta byla  kyprá venkovská krasavice a paní Dunová byla zase štíhlá měšťačka. Také pan Dun se na první pohled Bertě zalíbil. Zřejmě měla hrubší způsob mluvy a vychování, protože se smála jeho vtipům bez přestání. Netrvalo dlouho a pan Dun dostal milostné chutě a stal se dotěrným, ale Berta se nebránila, i když jeho všetečné ruce odháněla, když si dovolovaly doteky na prsou, stehnech nebo zadnici.  To byla výzva k dalším útokům bez vážně míněné obrany. Ale k nějaké větší akci🡕 tu překážela Julie a proto se Dun snažil poslat ji do vzdálenější čtvrti k jeho přítelkyni se vzkazem. Julie to poznala že se snaží ji vystrnadit a proto se sebrala a  hned rychle vypadla. U Dubase toho viděla dost a nebyla proto zvědavá co se bude odehrávat zde. Také se nemýlila. Dun věděl že není moc času na nějaké dlouhé předehry a proto se měl hned k dílu. Vstal jako by chtěl pro něco dojít a přistoupil k Bertě, která zustala sedět. Popadl jí za ramena a dal jí prudký polibek, načež si ji přitáhl k sobě a přisál se k jejím rtům. Současně ji chytil za prsy, které dychtivě mačkal. Berta se úlekem otočila na židli🡕 a to se Dunovi hodilo.

Zůstal přisátý na jejích rtech a rychlým pohybem jí sáhl pod šaty🡕 . Rukou jel po noze vzhůru a protože Berta měla volné kalhotky🡕 dostal se bez nesnází až k její perle, kterou zmáčkl svojí dělnickou rukou tak pevně, což Dubas nikdy nedokázal. Potom zvrátil Bertě hlavu dozadu a vrazil jí svůj jazyk do úst, načež jí rychle roztáhl nohy a sáhl po její štěrbince, do které vnořil dva prsty. Teprve nyní povolil sevření rtů. Jedním rázem rozepnul poklopec, vzal svůj ocas do ruky a vrazil ho Bertě do klína, později do ruky. To vše se odehrálo bez jediného slova. Ačkoliv Berta nepředpokládala něco podobného, brzy se vzpamatovala a Dun jí řekl pojď načež ho následovala bez odporu. Dovedl jí ke gauči a položil ji na záda, zkušeným hmatem jí vyhrnul šaty🡕 až k pasu a stáhnul jí kalhotky🡕 . Potom poklekl mezi její bílá stehna, která před ním roztáhla do široka, aby ho ještě víc povzbudila k rozkoši, která čekala v jejím klíně. Bertě se zřejmě zamlouval Dunův osas, neboť ho bez mluvení popadla a počala ho hladit. Ale Berta nebyla tak málomluvná jako pan Dun a po krátké chvíli povídá, vraz mi ho tam co nejdále, neboť tak malé šimrání není k ničemu. Potom toužebně očekávala zahájení vlastního milostného boje, tedy soulože. Nadzvedla svou plnou zadničku a sama nabídla svou pevnost k útoku. Dun si položil její nohy na ramena, načež jí vrazil svůj osas do jejího klína tak mohutně, až silnou rozkoší zavzdychala. Když začal současný pohyb jejich těl, drali se jí ze rtů vášnivé výkřiky s kterými odrážela mocné údery a nárazy Dunova kyje. Dun sám užíval rozkoše plnou měrou, neboť Berta mu byla tučným soustem po souloži s poměrně hubenou paní Dunovou. Když se Berta začala kroutit a vzdychat - já jsem už hotová, nevěnoval tomu pozornost, aniž by byl sám hotov, pohyboval se dál v pravidelném rytmu, jako kdyby byl teprve začal. Tak ho dovedla změna partnerky přivést k nejvyššímu výkonu.

Berta si chvíli odpočinula a potom začala zdvojenou silou přirážet. Konečně začal Dun zrychlovat své pohyby, signalizující, že u něj dojde k zakončení. To zapůsobilo na Bertu tak, že se u ní počalo blížit druhé vrcholení, takže se také začala rychleji pohybovat, rychleji vzdychat a dýchat......... za několik vteřin se z obou vyřinul za hlasitých povzdechů proud rozkoše a potom následovalo ticho a odpočinek unavených bojovníků. Když přišla Julie domů, seděl stýc a Berta u stolu a posilňovali  se po vysilující zábavě. Berta měla v očích ještě výraz rozkoše a její chování plné touhy a vášně velice svádělo pana Duna, že měl co dělat aby se přemohl před Julií a neoddal se dalšímu pokračování. Přesto že se před Julií ovládal, nedal si přece jen ujít sem tam nějaké to pohlazení, které jeho žádostivost jen zvyšovalo a Berta měla ruku pod stolem na jeho poklopci.

Konečně přišla paní Dunová, která ihned postřehla stav jaký je, ale neřekla nic. Po Bertině vzkazu se ihned odebrala s ní k panu Dubasovi. Na rozloučenou řekla, že nejspíš přespí u Berty.Pan Dun také nezkoumal, zda-li u toho bude také Dubas a i on se chystal jít spát sám. Po odchodu obou žen se Julie svlékla ke spaní a vzala si na nahé tělo jen župan🡕 . Napadlo jí že by si mohla zkusit nové punčochy, které měla v pokoji a proto přišla za strýcem do druhého pokoje. Když si natáhla punčochu a položila si nohu na židli🡕 , aby mohla zkusit kam až jí bude sahat, vynořila se její noha ze županu🡕 až nad koleno, takže strýc viděl hezký kousek jejího stahna. Samozřejmě, že ho to vzrušilo a tak neodolal a přejel Julii po kolínku. Nech mně strýčku to lochtá, řekla Julie vesele. Lechtání neškodí odpověděl vážně a jel rukou dál po jejím stehně. V tom okamžiku dala Julie nohu dolů ze židle🡕 a položila na ní druhou, která byla blíže ke strýcovi, takže se nyní ocitla jeho ruka mezi jejíma, kde nachmatal chomáček chloupků a ucítil tam příjemné teplo. Strýčku mně to moc lechtá, řekla Julie, přestaň už, já to nevydržím. Dun se zasmál a řekl, později budeš muset vydržet víc než trochu lechtání a hned si sedl na židli🡕 vedle její nohy a chytil jí druhou rukou obě zadní polokoule. Opravdu toto byl jiný hmat, než jak ji bral přecitlivělý a přeněžný pan Dubas.

Nyní dala Julie nohu ze židle🡕 , takže se strýcova ruka ocitla v sevření jejích stehen. Julie nevěděla co má dělat, kdyby to byl cizí muž, měla by všelijaké vytáčky, ale on to byl její strýček. Jdi pryč nebo budu křičet, řekla Julie důrazně. Tak proč jsi se tak postavila abych ztratil hlavu? Obrátil se na ní s výčitkou a přitáhl ji jemně mezi svá kolena. Juliin odpor slábl, neboť uznávala svoji chybu, ale copak ona mohla za svůj temperament? Ještě ke všemu se dotkla jeho údu, který mu stál v kalhotách🡕 a tím se v ní probudila taková žádostivost, že také ztratila hlavu. Zapoměla že má před sebou strýce a přitlačila rukou na jeho úd. Nech na něm ruku, zašeptal Dun a přitáhl jí tak, že pocítila jeho tlak přes župan🡕 až na bříšku. Přitom jí hladil neustále mezi stehny. Ale strýčku, něco takového nesmíš dělat jako můj strýc. Strýček může všechno, když chce, ujišťoval jí. Ale pak se na ní přece jen podíval a zaprosil, viď že to nikomu nepovíš. Nepovím, ale proč sis se mnou začal tak krásně hrát?Proč? Protože jsi podobná mé první ženě. Té bych nebyl nevěrný jako téhle. Po této rozmluvě a slovech rozepnul kalhoty🡕 a uvolnil cestu svému osasu, který dychtivě vyskočil. Byl daleko větší než Dubasův. Julie teprve teď chápala své uspokojení u Dubase, všemi ostatním prostředky, když ten hlavní mu nedostačoval. Byl tak vhodný pro Juliino panenství, ale teď měla konečně ocas, který jí opravdu vzruší. Uchopila jej do ruky a bez váhání jej počala honit nahoru a dolů, zatímco strýc ji stále šimral na její štěrbince. Sevření nohou již dávno povolila, aby mohl vniknout do všech míst a co nejdále dovnitř. Náhle zaplavil její ruku teplý proud a to na ni tak zapůsobilo, že i strýcův prst u ní dokončil svoje blahodárné dílo.

Klesla strýci do náruče a zůstala tak chvíli bez hnutí. Když otíral její ruku, prohodil provinile, přišlo mi to tak náhle, protože jsem byl tak vzrušen od tvého příchodu. Ale posečkej chvilku a začneme znovu. Potom položil svuj úd znovu do její ruky. Julie ho sevřela a poznala že se změnil jen nepatrně. Strýcovi oči byly stále plny bouřlivého chtíče a ruku měl stále kolem jejích boků. Líbilo se ti to, zeptal se jí mile.Líbilo strýčku, ale smím si teď dělat co budu chtít já? zeptala se ho chytře, myslíc při tom na Dubase i na jiné muže, které ještě pozná a proti kterým by mohl mít strýc námitky. Smíš, ujistil ji rozumně, když mně také necháš abych si dělal co budu chtít. Julie hned poznala strýcovu mazanou odpověď, chtěl mít volnou ruku nejen u jiných ale také u ní. Jenomže co na tom záleželo, hlavní bylo to, že se jí to s ním líbilo. A proto mu v ničem nebránila. Teď jí položil a přitom vložil svůj jazyk do jejích úst a tak jazyky začaly svoji novou hru. Potom jí roztáhl na prsou župan🡕 a vzal její malé bradavky do úst a dychtivě  je sál. Tato jemná předehra a současná mužná něžnost s jakou si počínal ji vzrušila na nejvyšší míru. Chtivě se pohybovala v jeho objetí a nesmírně zatoužila, aby té radostné rozkoše bylo více. Nyní začal svým jazykem hladit celé její prsy a lechtal jí znovu bradavky, které se postavily jako maliny. Ze studánky jí začaly znovu prýštit praménky vzácné šťávy. Při této hře jí překážel župan🡕 a proto ho prudkým pohybem odhodila z ramen a stála tu v rajském rouše, oděna jen jednou punčochou. Po krátké chvíli ucítila jazyk až na pupíčku a v jeho okolí, načež sestoupil ještě níže do blízkosti její zahrádky.

To už měla zavřené oči a těžce dýchala. Náhle se vehnala strýci krev do hlavy, povstal a řekl pojď zkusíme to. Vzal ji za ruku a vedl ke gauči. Julie si lehla a když se podívala na jeho vocas pomyslela si, že by jej měla dostat do své úzké štěrbinky, zarazila se, ale strýc ji uklidnil, vím že jsi ještě mladá na něco takového, ale snad tam půjde. Bude to bolet, stýskala si když už ležela na gauči a měla roztažené nožky, mezi kterými zaujal strýc pohodlné místo. Aby se do ní lépe dostal, podebral ji pod zadničkou podložil jí polštářkem, zvedl jí k sobě a pak už bez otálení přiložil svůj úd k její chvějící se štěrbince. Protože již byl dvěma předcházejícími výrony oslaben, neměl již tolik mužné síly, aby jeho úd byl tak velký jako u Berty a proto jej mohl zvolna zasouvat do Juliiny pochvičky. Potom poradil Julii, aby zvedla nohy a dala mu je na ramena. Nyní nastala chvíle vzájemného milostného boje, který nebyl ničím přerušen až do vyvrcholení, které nastalo u obou stejně. Potom se ještě spolu laskali hodně dlouhou chvíli v obětí než usnuli.

Když se druhého dne probudila na gauči, byl již strýc pryč a teta se ještě nevrátila. Julie proto zůstala ležet a s rozkošnou lenivostí vzpomínala na to co se včera odehrálo a těšila se že se to ještě bude opakovat. Nyní si hrála pouze svými prsty se svojí štěrbinkou, když tu náhle někdo zaklepal na dveře. Dříve než mohla odpovědět, vzal někdo za kliku a protože nebylo zamčeno objevil se ve dveřích Marcel. Hned si přišel sednout k Julii na okraj gauče a zřejmě hodlal podniknout něco co s Julií ještě nedělal. Julie se rozhodla těžit ze situace a proto se ho zeptala, co jste mi přinesl? Marcel se smál a řekl teď nic, protože jsem nevěděl že tě tu najdu, ale mám doma pro tebe připraven dárek, látku na šaty🡕 . To bylo něco pro Julii, zasmála se na Marcela povzbudivě a ten se k ní hned sklonil, položiljí ruku podhlavu a druhou zajel pod pokrývku a počal jí hladit a mačkat prsy a později sjel až do její štěrbinky. Julie si to nechala líbit, protože chtěla slíbenou látku na šaty🡕 , ale zůstávala chladná, Marcel ji nevzrušil, když na ni tak prudce zaútočil. To její strýc byl jinak jemný a zároveň vášnivý, tomu musela a hlavně chtěla vyhovět, vždyť se na to přímo třásla, ale s Marcelem to bylo něco jiného. Přesto mu nedala na jevo že je jí jeho jednání lhostejné, nebo dokonce protivné. Jenom uvažovala, jak by se ho co nejdříve zbavila, aniž by si ho rozhněvala. Proto mu chytře řekla, myslím že teta co nejdříve přijde a mohla by nás tu překvapit. Marcel zklamaně zavrčel, neboť měl v úmyslu se svléknout a lehnout si k ní. Místo toho vytáhl svůj úd z kalhot a přitiskl ho k Julii.

Tu jeho hlava poděsila, stál mu totiž jak se patří. Hlava byla ohromná a když si představila, že by jí ho měl vecpat do její malé úzké a suché mušličky, otřásla se hrůzou. Jako by se ho její štěrbinka lekla, stáhla se rázem aby zabránila jakémukoliv obtěžování. Marcel to poznal a řekl, dneska se milovat nebudem, ale můžeš mi ho vzít do úst. Toto řešení Julii uspokojilo, protože bylo méně bolestivé a kromě toho si mohla vypomoci rukou. Pozvedla se na gauči a Marcel počal jednou rukou třít a masírovat její prsy a druhou přiblížil svůj úd k jejím ústům. Julie měla poprvé před sebou takovýhle kůl a ještě k tomu bez jakékoliv milostné přípravy, takže se nemoihla rozhodnout, má-li či nemá-li jej obejmout svými rty. Ale vzpoměla si co dostane a počala jazykem rychlou a ďábelskou hru, kterou ještě zvyšovala rukama. Ani se nesnažila vzít jej celého do úst, protože poznala že to Marcelovi zatím postačuje. Úplně se zachvěla strachem, když si uvědomila, co učiní až jí Marcel požádá aby ho pustila do své zahrádky. Ale čím déle mu olizovala jeho úd, tím více ustupoval její strach a převládala zvědavost, jaké asi pocity dovede vyvolat takový tlustý kůl. Než si však dovedla dát odpověď byla vysvobozena. Z údu to najednou začalo stříkat mohutnými proudy a tekutiny bylo tolik, že by se byla málem zakuckala, kdyby zbytek nezachytila do ruky. Potom ji už Marcel neobtěžoval. Svůj slib splnil a čekal již jen na další příležitost, při které si chtěl dopřát pohodlně všeho a né jen ústní náhražky...

Části povídky

🕙 Přidáno 19.6.2019
📂 Kategorie: Extrémy, Nevěra, Sperma

Hodnocení: 4/5

Jak se vám líbila povídka?

Komentáře