Erotické povídky ❤ Inspirace pro lepší sexuální život.

Královský obřad erotické povídky

I. Obřad

Monarcha pohlédl do zrcadla. Nebyl už nejmladší, ale přesto se cítil při síle. Vysoký, silný, lehce prošedivělý válečník. Vládnout celé zemi, chránit a bránit její lid, podporovat obchod, pobízet podnikatele, odrazovat útočníky, spěchat na pomoc spojencům - a doufat v jejich včasný příjezd, pokud strategicky selhával, byla jeho práce...

Začínal se cítit unavený a možná i proto přistoupil na naléhání kancléře a poradců k uzavření sňatku. Království potřebovalo dědice a vizi budoucnosti. Usmál se na sebe a vykročil směrem k hodovní, dnes obřadní, síni. U oltáře ho již očekával kněz a obvyklá kohorta kněžstva. Jelikož znali prudkost jeho povahy, příchod nevěsty byl uskutečněn téměř ihned po jeho zaujmutí stan🡕 oveného místa. Nikdy předtím ji neviděl- stejně jako ona jeho- a tak byla panna nervózní. Pozoroval mladinkou dívku, celou ustrašenou, jak přichází po jeho bok. Byl zvyklý na jiné ženy. Přemýšlel, jak se vlastně jmenuje. Eleonora Habsbursko- Lotrinská- a dál si naprosto nevzpomínal. Zlobilo ho to, vždy si pamatoval celá rodová jména. Vrtalo mu to hlavou, zatímco pronášel předepsané formule. Když se budoucí manželé otočili čely k sobě, na pokyn kněze nadzvedl nevěstě závoj a strnul. Její světlounce modré oči ho zamrazily v pohybu. V celé síni zavládlo ticho. Dvořané, zástupci vlády obou zemí, příbuzenstvo, ti všichni čekaly na polibek stvrzující sňatek. Král nevěstu uchopil za lokty, sehnul se k ní a políbil ji. V ten okamžik pocítil mocný nával síly a jeho falus se zachvěl.

II. Mezihra

Eleonoru oslavy ostatních nezajímaly. Právě si vzala za manžela téměř neznámého muže, krále, podle ní starce, vždyť jí právě bylo sedmnáct let a jemu snad čtyřicet... Věděla proč, sama se tak rozhodla a než pronese svou žádost, musí čekat. Vyběhla ze síně a hledala svou milou komornou, rádkyni a kamarádku v jednom, aby si mohly spolu pobrečet, než nastane hrůza noci. Když vcházela do jejího pokoje, zaslechla prudké oddechování a tlumené sténání. Pak uviděla. Můj Bože, jí se TO děje také? Spatřila svou družku ležící na zádech na posteli, sukně🡕 vyhrnuté nad pás, ňadra odhalená, nohy zdvižené a brutálně rozevřené. Mezi stehny jí přirážel mohutný voják, jeho chlupatý zadek pravidelně kmital nahoru a dolů. Slyšela Rózino sténání, pravidelné čvachtání a pleskání jejich těl, -tak moc jí chtěla pomoci, ale nemohla se hrůzou pohnout z místa. Toto ji snad čeká také? Náhle její služebná vymrštila ruce, chytila vojákův zadek a začala ho pobízet... Ne aby ses udělal! Přidej! Vyšukej mi kundu! Dělej vojáku! Dělej! Vyšukej mě! Dělej!" Vzepjala se a začala křičet. I on se vzepjal a mručel. Vzájemné pohyby ustaly. Eleonora se rychle skryla za závěsy a čekala, co bude dál. Bože! Oni se smáli! Eleonora vytřeštěně zírala. Róza se nestydatě utřela mezi nohama, natáhnula si kalhotky, voják se upravil, a ruku v ruce odešly něco popít, jak si říkali... Eleonora byla v šoku. Toto jí jeptišky v katolické škole rozhodně neřekli! Co ještě neví?

III. Předehra

Cizí služebné princezně Eleonoře pomohly obléci si noční róbu pro svatební noc. Nevěsta byla zamlklá a ženský personál ložnice se pokoušel rozptýlit její nervozitu. Každá si pamatovala to své poprvé" a u některých to nebylo zrovna příjemné. Konečně byla nevěsta upravená a snad připravená vstoupit na manželské lože. Král vstoupil do ložnice a nalil si sklenku vína. Dveře na druhé straně místnosti se otevřely a vstoupila Ona. A v tom okamžiku už to nebyl Král, ale mladý dychtivý muž. Panna nevěsta v bílé splývavé krajkou roubené róbě stála ve dveřích a váhala kam jít dál. Král Jiří nalil druhou číši vína a podal ji své nevěstě. Napij se má paní" řekl a zároveň zvažoval, jak dlouho se udrží, než jí rozevře stehna a do obnažené kundičky pronikne svým naběhlým čurákem. Sledoval, jak sklenice vína se tiskne k jejím rtům a krůpěje červeného vína stékají do jejích úst. Má paní, jistě jste unavena, ale rád bych Vám poskytl odpovědi na všechny otázky, které máte. Dovolíte?" A dolil vína do prázdné sklenice. Dívka, nyní královna a nyní, mimo jiné, zastupující velitelka armád pozemních, námořních jakož i horských království Loganského, se posadila na postel vévodící celé místnosti a velice tiše zeptala. Můj pane. Mohu Vás požádat o okamžité vyslání válečných lodí z III. flotily posádkou v Paczlawitz do přístavu Mioveni? Rovněž bych uvítala posílení vojenské🡕 posádky v Pitesti." Král zíral na novou královnu a nebyl schopen slova. Nemohl tušit, že její veškeré odhodlání bylo právě vyčerpáno a pramenilo ze strašlivých vzpomínek, kdy viděla vojáky své armády viset s prořízlými hrdly na stromech podél cest svého království. Ty vojáky, kteří se v pravidelných rotacích podíleli na střežení královského paláce jejího otce a jí jako malé brebentilce házeli míč a pomáhali jí vstávat s rozbitými koleny. Ty vojáky, kteří statečně bojovali proti teroristickým bojůvkám ze sousedního království a v noci byli potupně vyvláčeni zakuklenci ze svých domovů a vražděni. Král však čekal dotazy typu- A jak si mám lehnout? A jak vysoko si mám vyhrnout košili🡕 ? A přirážím dostatečně prudce, Vaše lordstvo? Politika ho překvapila. Svou paní si nyní prohlížel novým pohledem. Vydat rozkazy ráno nestačí, že? Vaši lidé čekají, že? Chápu." Vyšel z komnaty a začal vydávat rozkazy. Věděl, že tím probudí stovky lidí státního královského aparátu- a bylo mu to jedno. Jeho čekala jeho odměna. Jeho Královna, jeho paní, jeho nevěsta, jeho panna.

IV. Ráno

Král vešel zpět do svatební ložnice už notně unavený. Venku svítalo a stovky královských zaměstnanců vstávaly za pískání píšťalek a křiku dozorčích. Ne tak on. Jeho paní spala stočená pod peřinou a klidně oddychovala. Pohlédl na ní a usmál se. Opatrně nadzvedl pokrývky a zasunul se pod ně. Nechtěl ji budit, ještě by musel něco dokazovat, ani nevěděl co komu, ale tak nějak se vše předpokládalo. Nasával její vůni a bylo mu blaze. Po létech učinil jednoduché politické rozhodnutí a těšilo ho to. Když se dívka v jeho loži zavrtěla, ucítil hebkost jejího zadečku na svém stehně. Náhle ji chtěl. Chtěl se na ni vrhnout hned teď, převrátit ji na záda, servat tu načančanou noční košilku, rozevřít stehna a šoustat jí tu její úzkou nezkušenou kundičku, cítit její nehty na svých zádech a vítězoslavně řvát... Přetočil se a naklonil se nad ni. Zajel rukou na její bok, když ona otevřela oči a s úlekem se na něj dívala. Má paní, Vaše rozkazy byli splněny" řekl jí a usmál se- a lehl si zpět na své místo v lůžku. Zato ona se vztyčila nad něj. Děkuji! Velice Vám děkuji!" Natáhla se a políbila jej. Úplně cítila tu auru moci a síly, která z něj proudila. Zažívala pocity, které byly poprvé- naběhnuté bradavky, motýli v břiše a tam dole- tam dole bylo vlhko... Přimáčkla se k němu a políbila jej podruhé. To už se neudržela a zakňourala. Její král ji pevně chytil za zadeček a stisknul jej. Odměnou mu bylo její vyheknutí. Jen jí vyhrnul košilku nad zadeček a začal jej masírovat. Ležela nalehnutá na něm a cítila se skvěle. Její ústa se spojila s jeho a stehna se sevřela okolo jeho nohy. Cítil, jak její hrubé ochmýření se začíná třít jeho nohu. Ta rozkoš, která se jí propalovala, byla neskutečná. Nedala se ovládnout. Stále dokola svírala stehna kol jeho nohy pravidelnými pulzy. Takhle to už dál nejde, pomyslel si král. Jediným mocným pohybem se převalil nad ni. Král Jiří XII. nalehl na tělo královny Eleonory Habsbursko- Lotrinské Medicejské a zaznamenal její zcela dobrovolné rozevření stehen. Protože stále měla vyhrnutou košilku, stačilo jen prstem zkontrolovat její připravenost. Byla úžasná. Puklá broskvička byla celá zvlhlá a připravená, stejně jako panna nevěsta, i když ta stále ještě nevěděla přesně o, co jde. Jeho naběhlý tmavě fialový penis oťukával ještě nepoužitý vchod a nedočkavostí slintal. Zároveň její zadeček jezdil po prostěradle a nedočkavostí se nadzvedával proti tomu samci. Když Jiří zaznamenal, že jeho penis je přesně na tom správném místě v její horké rýze, zadíval se do jejích světlounce modrých očí- a vnořil se dovnitř.

Její bolestivý výkřik se rozlehl zámkem a král ucítil její nehty na svých zádech. Prudce je zatínala a sténala. Dával jí čas, aby si zvykla na vyplněnou kundičku. Když se v ní začal pohybovat, zakňučela a pokusila se sevřít stehna. V předpokoji na sebe pohlédli kancléř, pověřená dvorní dáma a zástupce parlamentního výboru. Kancléř rozevřel složky a začal vypisovat zprávu obsahující informace o prvním manželském styku královského páru. Všichni zde v tomto pokoji dokument stvrdí podpisy i pečetěmi a ochranná služba z královny nespustí oči devět měsíců- minimálně. Po této noci už bude počítat i zaznamenávat styky páru jen pověřená dvorní dáma. Sevřít stehna jí nešlo- ležel mezi nimi její muž a souložil ji. Cítila, jak jí vyplňuje, ten tlak břicha na břicho, jedna jeho ruka jí svírala pravou půlku zadnice, druhá jeho ruka jí podpírala hlavu, aby se jí mohl Jiří dívat do těch jejích čarokrásných očí. Ještě neohmatané prsy se rytmicky hýbaly sem a tam v rytmu přírazů jejího manžela. Její přerývaný dech, její sténání a hekání plnilo pokoj. Penis vítězně plenil kundičku, klouzal v jejím těsném sevření a chystal se poprvé vyvrhnout mrdku do té sladké nevinnosti. Uvědomovala si, co jí dělá a jak jí to dělá. Začala křičet a hýbala prdelkou do protipohybu. Král se vítězně zasmál a do své mladé klisničky začal poprvé stříkat. Vyčerpaná ležela pod svým manželem. Nohy měla široce rozevřené a stále měla jeho penis v sobě. Zatímco jí dýchal na krk, cítila, jak se zmenšuje a chystá se z ní vyklouznout. Najednou byl venku, Jiří ležel vedle ní a Eleonora chtěla konečně sevřít stehna. Chvěla se a nešlo to. Kundička ji pálila a cítila stále na sobě tlak mužského těla.

To tlučení jeho velikého chlupatého šourku do její prdýlky stále cítila. A tak pochopila větu Byla rozvalená". Král se na ni usmál, pohladil ji a zašeptal - Teď si odpočiň a prospi se.

🕙 Přidáno 4.6.2019
📂 Kategorie: První sex, Pohádky

Hodnocení: 5/5

Jak se vám líbila povídka?

Komentáře