Erotické povídky ❤ Inspirace pro lepší sexuální život.

Vesnické prázdniny: jak to všechno začalo erotické povídky

📑 Tato povídka má více částí: Zobrazit obsah.

Sedím ve stroze zařízeném pokoji jedné LDN-ky. Na posteli leží starý pán, odpočívá. Součástí mé práce je právě péče o takové lidi. Mám rád práci s nimi. Baví mě poslouchat jejich příběhy, dokonce jsem sem tam dohodil jednomu kolegovi i informace z historie vesnic v okolí, staré fotografie a podobně. Dnes jsem však u jednoho pamětníka, který mě sdělil, že by se rád vyzpovídal o svém mládí a o tom co prožil. Proč? Už před delší dobou jsem se přestěhoval do vesnice, v níž jsem prožil sexuálně plodné mládí. Oženil jsem se tam a postavil si tam barák. Dnes už jsou bohužel sexuální radovánky víceméně tabu, vesnice se rozpadla na jednotlivé politicko - ekonomicky motivované skupiny neznámých a nových lidí, kteří se tak jako já dostěhovali, jenže z úplně cizích krajů a koutů republiky a bez návaznosti na kořeny v okolí. Proto tyto radovánky se zvětšujícím se množstvím novoosídlenců vesnice zanikly. Po revoluci také padla vláda pod taktovkou srpu a kladiva a lidé si přestali věřit, nedalo se uhlídat a regulovat "účastníky". Závist a schopnost pomluv se stala měřítkem a to způsobilo, že v roce 1991 se konal "ples" naposled. Dnes Vám chci vyprávět jiný příběh. Příběh, který je možná začátkem celých dekád, v nichž jedna malá vesnička zažívala úplný sexuální boom. O tom, jak jsem se s dědou, který mě vyprávěl svůj životní příběh, seznámil, není nutné psát. Je to irelevantní a nepodstatné. Proto jen takovýto úvod. Příběh je jen přepsán, není upraven dějově, jen prost některých místních výrazů, cenzurovány jména a příjmení a podán tak, aby nebylo možné nikoho identifikovat.

Děda se zavzpomínal a vyprávěl...

Psal se rok 1917. Všichni schopní muži byli na frontě, bojovali, padli a mrzli ve špíně a zákopech za Císaře pána. Jak vypadala tehdejší vesnice? Spousta dětí, mladých chlapců, spousty děvčat, spousty matek a ženských. Celková chudoba a tvrdá zemědělská práce. Mě bylo tehdy čt..áct let. Uměl jsem zapřáhnout koně, uměl sem jezdit s vozem, uměl sem s pluhem, žacím strojem. Prostě cokoliv kolem gruntu. Tata, když odcházel v roce 1914 do války, mě říkal, "Je to ne Tobě, si už velký, staraj sa o všecko!! Aby byli všeci spokojení, statek Ti pomože obejít strýc Joža." Strýc Joža měl z nehody na koni uřezanou levou nohu, proto do války nenarukoval. No roky minuly, válka nekončila. Já jsem pracoval a dospíval. Plnit odvody nebyla sranda. Proto nám byli v roce 1917 přiděleni ruští váleční zajatci na výpomoc. Ruský zajatec, který bydlel u nás vzadu v místnosti nad chlévem, se jmenoval Ivan H. a pomáhal nám velmi moc. Celkem jich bylo ve vesnici sedm. Všechny polní práce dělali všichni dohromady a tím se všechno urychlovalo. Byli to chlapi od 19ti let do 42 roků co měl ten nejstarší, náš Ivan H. Byli šlachovití, ale až na toho našeho spíše asijského vzhledu. Ivan mě po večerech vzpomínal, jak pochází z malé vesničky u (cenzura), kde je také zemědělec. Vyprávěl, jak jej zajali na frontě a podobně. Ženské ze vsi, už delší dobu bez chlapů nebyli moc rády, že přišli právě takoví exoticky vyhlížející mladíci. To víte, konzervatismus byl velký. A navíc většina jich makala do úmoru a večer padli do slámy a spali. S místními děvčaty se proto moc nešlo družit. Přesto se vesnice bez chlapů nestala místem úplného celibátu. Ba právě naopak. Uvádí se to i v několika kronikách. Lze najít smutně znějící (povzdechy) kronikářů, kteří zaznamenali, že "ve vesnici panuje úpadek morálky", že "se ženy a děvčata sdružují na pochybných sešlostech, pachájíc nemravnosti", že "upadá krásná mluva ve prospěch slov, které nemohu ani napsat" a podobně. No já to nijak ve svých čtrnácti let nesledoval, tedy do té doby, než se u nás objevil Ivan. Matka, tehdy mladá ženská se mu po týdnu začala tak nějak podbízet. Zvala jej k nám na večeři, podstrojovala mu a bylo vidět, že jí chlap chybí. Na Ivana to moc dojem nedělalo, ničeho nevyužil. Dokonce jednou večer, když sem byl zkontrolovat koně ve stáji, začala řvát a nadávat, že to bylo slyšet na celý dvůr. Chudák Ivan vyletěl z kuchyně, kde jedl večeři, jako slepice ráno z kurníku. Matka za ním ještě na dvůr něco zařvala a vrcholem byl do ní nakopnutý kocour, který spal na prahu a nic netušil. Dva dny sem jej pak neviděl.

Já přišel večer tehdy večer k večeři, matka se na mě tak nějak divně dívala, dala mě na stůl dva krajíce chleba, hrnek🡕 podmáslí a šla asi spát. I když ještě za hodinu se jí svítilo z pokoje, jak hořela petrolejka. Abych teď popsal rodinu. Měl jsem maminku, té bylo 44, selka, šlachovitá, opálená ženská. Já jsem měl dvě sestry, Annu, té bylo še...tnáct a ještě Kateřinu, té bylo tř..áct. Mladší bratr mě umřel rok před válkou🡕 , stejně tak nejmladší sestra. Ta rok předtím na záškrt. Život to byl těžký. Dík statku a polnostem jsme s pomocí strýce plnili dodávky a přežívali. Sestry chodili s obilím k mlynáři, prodávat vejce a sádlo na trh a vodili krávy na pastvu. Od incidentu s Ivanem oběhl asi týden a já na všecko zapomněl. Jednou večer ale přišel do stáje a říkal, že je matka smutná, že sem už veliký a že určitě mě otec říkal, že se mám o všecko starat! Poslouchal jsem ho na půl ucha, ale přitakával, že ano, že to dělám. Poškrábal se na bradě a říkal, že on nemůže všecko obstarat, že jemu vyznání nedovoluje dotýkat se jiné ženy a že všecko je na mě. Že s matkou už hovořil, ale že jej vyhnala. Moc sem tomu nerozuměl. Prozatím. Nicméně od druhého dne, potom co matka vyhodila Ivana, mě matka nachystala lavor s vodou a denně mě začala před spaním mýt. Nepamatuju si to přesně, ale asi týden mě takto chystala koupel, a dohlížela na to, jestli jdu spát čistý. Bylo to hezké. Říkala, že nechce zašpinit povlečení a prostěradla od mých špinavých nohou. V sobotu večer, jak se okoupaly sestry mě, jako už každý den, opět matka nachystala osušku a zavelela "Do vody". Shodil jsem zástěru, spodky a stoupl si do lavoru. Mýdlo s jelenem hezky klouzalo a mylo špínu z těla a nohou. Ani jsem si nevšiml, že matka neodešla a dívá se na mě od stolu. Pak náhle vstala, pronesla "Pocem, umyju Ti záda, si celý špinavý až za ušima" a jala se mě mydlit. Důkladně mě celého mydlila a nezastavila se ani u mého pinďoura. Toho hezky vzala a zvedla, namydlila mě i pod varlaty a hezky jemně přitom zajela mýdlovým prstem i mezi půlky. Začal jsem se smát, že to lechtá. Nicméně se mě zmocnil zajímavý pocit, který sem do té doby neznal. Druhý den probíhala koupel úplně stejně, jak matka poznamenala "budu tě tak koupat každý den". Což se mně líbilo. Už třetí den jsem se doslova těšil na mytí a hlavně v rozkroku. Asi po dalších dvou dnech mě vždy po mytí začaly trochu bolet koule. Matka si všimla, že jsem při mytí rozkroku ucuknul. Proto jsem jí to všechno řekl. Ona se jen usmála a řekla, že se to musí rozmasírovat. Proto si co nejvíce namydlila ruce a začala s očistou a masáží. Bylo něco neskutečného. Doposud sem nezažil nic, co by se tomu, byť jen vzdáleně, alespoň podobalo. Matka mě hnětla varlata, přetahovala kůži přes žalud, zajížděla prstem mezi půlky, mačkala penis a mě se začala motat hlava. Několikrát se mi podlomila kolena. Maminka naštěstí přisunula židli🡕 a poručila, abych si sedl a roztáhl nohy. Já už si dál moc nepamatuju, jen že mě hněte stále tak jemně až se mě zatočila hlava úplně. Vzpomínám si, že jsem si poprvé uvědomil, že mě stojí jako svíčka a že poté co mě matka dohnětla jsem jej měl celého ulepeného od semena. Strašně se mi motala hlava. Maminka mě ještě jemně hladila na povadlém šulínkovi, ale já byl tak citlivý na každý její dotek, že se mně doslova tmělo před očima. Už ani nevím jak, ale bez odporu jsem najednou začal nekontrolovatelně silně čůrat. Proud moči ji zasáhl na ruce a zbytek dopadl někam na její nohy a podlahu. Maminka reagovala jen mírným ucuknutím a povytažením obočí. Dál ale držela mého čůrajícího ptáka. Byl jsem z vesnice, ze statku, naše klisny, krávy a i králíka jsem vodil k protějškům, k hřebcům, k býkovi,...věděl jsem, jak se rozmnožují jakékoliv zvířata. Jen u lidí jsem nikdy nic takového neviděl. Jak sem už říkal, do té doby mě to ani nezajímalo. Mamka jen řekla, je to naše tajemství, tak nikomu ani muk, jinak je konec! Komu bych co říkal!! Potom mě jen usušil, a poslala spát. Druhý den jsem se už nemohl dočkat koupele tak, že sem ani nejedl večeři a hned si přinesl lavor a židli🡕 . Matka se usmála a hned začala s "mytím". Varlata mě sice bolely už od odpoledne, ale natěšenost byla obrovská. Penis mě tentokrát stál, už když nalévala vodu do lavoru. Já si sedl na židli🡕 a jen se opájel jemnými dotyky. Už jsem věděl co očekávat, tak jsem si ten pocit více užil a už neomdlel. Opět jsem mohutným výstřikem zkropil matčinu ruku, opět jsem před ní čůral, když mě držela. Další den mě splynul do zabezpečení všech nutných prací s tím, že jsem se soustředil jen na večerní mytí. Tentokrát ale nastala změna. Maminka mě umyla celkem rychle, na mého trčícího ptáka nijak moc nereagovala, jen jej několikrát pohonila. Zato po chvilce řekla "..utři se" a ukázala na ručník. Moje nadrženost byla neskutečná, ale udělal jsem to. Byl jsem zmatený, natěšený...a už sem chtěl protestovat. Nato poručila, abych si sednul na židli🡕 a roztáhl nohy. Doslova jsem se tetelil blahem, opět mě snad teda bude hladit! Jen mě trochu mrzelo, že ne s vodou a mýdlem, to bylo tak hezké. Nicméně matka přišla ke mně, klekla si před židli🡕 , a řekla, že už jsem muž, že musím pomáhat nejen na poli, ale i jí. A že když sem nikomu nic neřekl, že mě ukáže, jak žije žena s mužem a že to bude moje odměna. Že už nesmím nikde nic říkat, že to se neříká a že to je rodina a z rodiny se nic nevynáší! Chápal jsem, že nesmím nikde ani ceknout a jen sem přikyvoval. Ona si mezitím svázala vlasy šátkem🡕 vzadu do drdolu, přisunula se blíže ke mně a začala mě masírovat pytlíka. Druhou rukou mně pomalu stahovala předkožku z naběhlého žaludu. Pamatuju si, že mě blesklo hlavou, že s mýdlem to bylo lepší, ale ona se sklonila nad můj rozkrok a celého šulina si vzala do pusy. Opět se mně zatočila hlava. Masáž jen s mýdlem? No určitě, to už nikdy! Tohle byla nádhera. Jezdila jazykem nahoru a dolů, mačkala mně jej a jednou rukou mě držela za holou zadnici. Ten nával blaha jsem nemohl vydržet dlouho a následoval mohutný výstřik do její pusy. Semeno matka vyplivla s hlasitým "fuj...!"do zástěry, co měla uvázanou kolem pasu. Moje nohy odmítly službu a já se posadil. S ulepeným pérem jsem seděl jak omámen a pozoroval ji. Náhle sem vnímal její bosé špinavé nohy, její šlachovité lýtka, její hrudník v bílé, fleky vody a semene potřísněné a mokré haleně s velkým výstřihem. I to, jak měla trochu spermatu na tváři pod rtem. Líbilo se mi, jak dřepí, čistí ve vodě z lavoru zástěru, jak má sukni🡕 zástěru mezi nohama a jak se pohupuje. Usmíval jsem se a bylo mě teplo. S úplným uvolněním a rezignací jsem cítil narůstající tlak v podbřišku. Nemohl jsem se udržet, a aniž bych o tom přemýšlel, začal jsem čůrat. Sedíc tak, s nataženýma nohama jsem nechal moč volně proudit, bez držení penisu. Opět zkropil podlahu zlatým deštěm mojí moči.

Maminka se zprvu lekla, pak mě překvapeně pozorovala. Čekal jsem nějaké výtky. Nic se nestalo i přesto že jsem jí počůral ruku a kus zástěry. Jen se a částečně i zem, utřela hadrou. Jak se naklonila, hezky se jí houpaly prsa, díval jsem se jí do výstřihu a vzápětí jsem si všiml, že mě péro opět stojí! Jo mladý chlap je mladý chlap. Mamka si toho všimla také, neříkala nic. Jen přišla opět blíže, obkročmo se nade mnou postavila, vykasala sukni🡕 , jednou rukou mě uchopila stojící ozdobu, a pomalu si s ním začala jezdit v chlupatém klínu. Naprosto fascinovaně jsem se díval, jak špička mizí v ochlupení a mezi jejími pysky. Bylo to teplé, dráždivé a velmi vlhké. Se slovy "....teď hezky drž..." mě na něj nasedla. Zatočila se mi hlava. Opojný pocit teplého lepkavého vlhka, opojný pocit měkkého ženského těla. Matka si přitáhla jednu židli🡕 , dala si na ni nohu, chytila se opěradla a začala nasedat a vysedat. Pomalu zrychlovala tempo a zrychloval se jí (ovšem i mě) i dech. Pomaličku začínala hlasitěji hekat. Naklonila se k mému pravému uchu a šeptala, "...jen drž a užívaj si to...".....už hekala i celkem hlasitě. "...chyběl mě chlap, vydrž,..uffff,.....ještě vydrž...máš ho skoro jak tata. Hezky to umíš,....ufff....". "Už budeme spávat spolem.....ufff......"...."já už cítil opět napětí v penisu a také sem hlasitě hekal. Mamka mě jen v návalu blaha špitla do ucha" mosíš ale stříkat ven"...a já jen se zakloněnou hlavou řekl jooooo. Trvalo to ještě asi 20 sekund a já řekl, že už budu a mamka ze mne seskočila, vykasala si sukni🡕 a začala si svoji chlupatou pičku rychle třít. Pod tíhou všech vjemů mě trvalo asi tak tři tahy předkožky a opět ze mě vyletělo semeno směrem k mamce. Zhruba v té chvíli začala mamka, stále onanujíc prudce čůrat na zem, doslova se vzepjala a nakonec z ní vytryskl prudký výstřik, jako z konve. Unavena se doslova svalila na židli🡕 , sukni🡕 vykasanou, mokrou a podíval se na mě. Tak, a od dnes budeš spávat semnou v ložnici. Kývl jsem na to, ale zároveň se trochu se strachem a studem zeptal, co když nás uvidí Anča, no a nebo dokonce mladší Kača! Podivil sem se, když maminka řekla, že s dcerami už na toto téma mluvila a nemám se bát. Pak mě prej všecko sdělí. Mamka si opět dřepla nad lavor, ručníkem si umyla rozkrok a vnitřní stranu stehen, shodila ze sebe sukni🡕 a ve spodničce šla do ložnice. Pokynula, abych šel za ní, tak jsem nahatý přeběhl do cimry a stoupl si k posteli. Podala mě čistou noční košili, a řekla, abych si lehl. Péřové duchny krásně voněly, ležel jsem jako kníže. Pozoroval jsem ji. Maminka si vysvlékla spodničku i punčochy. Přitom stála na chvíli zcela nahá zády ke mně. Měla hezký, mírně povislý zadek, bílý stejně jako záda. Jak si sundávala punčochy, předklonila se a nabídla mi dobrý, byť kratičký výhled na její řitní dírku a chlupatý rozkrok. Poté na sebe hodila bílou oční košili a lehla si vedle. Dnes už spi. Dala mně pusu na čelo a sfoukla slabě šilhající petrolejku.

Noc? Ve tmě jsme si ještě dlouho povídali, odpovídala na moje všetečné dotazy. Varovala mě o některých věcech, vysvětlovala zas a znova. Probírali jsme polohy, ona mě ujišťovala, že budeme spolu souložit často a všechny je vyzkoušíme. Objala mě a dojatě řekla, že jí těší, že už jsem muž a zastanu otce. Podruhé už opakovala, že je zákaz stříkání semene do ní a to i přesto že většinou při vzrušení stříká a vypláchne si tak rozkrok. Nakonec mě to tak vzrušilo, že si na mě ještě jednou mamka vlezla a zase hekala. Potom si klekla na čtyři a nechala mě, abych na ni vlezl jako pes nebo kůň zezadu! To se mně líbilo opravdu moc a strkal jsem ho do ní, dokud se s funěním neudělala. Já už neměl co stříkat, zato ona mě namočila celého. Z rozhovoru sem věděl, že se takto ženské při orgasmu čistí, když nechtějí dítě. Normálně se tím semeno vystříká z ženy ven. Proto mě dovolila už nevytahovat jej ven. Ani si nesundala noční košili, měla ji vyhrnutou k pasu.

Ráno jsem byl zvyklý vstávat brzy. Proto jsem se procitnul ještě za šera. Asi vteřinu mě trvalo si uvědomit, že včerejší noc nebyl sen. Ano spal jsem v cimře s maminkou. Usmál jsem se. Otočil jsem se na pravý bok, čelem k matce. Ta ještě spala, mezi nohama a v náručí svírala peřinu. Zadek v noční košili otočený ke mně, vystrkovala směrem na moji polovinu postele, noční košili vykasanou až po stehna. Uvědomil jsem si, že, mě už od probuzení stojí jako svíčka. No, a jelikož jsem měl nahrazovat otce, tak jsem neváhal, přes hlavu rychle přetáhl svoji noční košili, její vykasal tak, že sem na ní mohl zezadu, skoro jako v noci. Rozdíl byl ten, že sem již ve slabém světle viděl její tvary. Jemně sem prstem zajel do chlupů v jejím rozkroku, byla krásně mokrá. Na nic jsem nečekal a zasunul můj kolík do ní. Ani se nevzbudila. Nebo jsem to nepoznal. Tak jsem zajel dovnitř a pomalu začal pumpovat. Tato poloha se mně moc líbila. Bal pohodlná, mohl jsem matce masírovat zadek a hezky si ji držet pro přirážení. Matka nedávala nic znát, přesto hezky zrychlovala dech a začínala hekat. Užíval jsem si šukačku za ranního svítání. Roztahoval jí zadek od sebe, pozoroval jak můj šulin mizí v jejích růžových útrobách, užíval si jejího vnitřního tepla a vlhka a toho, že mohu ukojit moji novou chuť na ženu. Pomalu jsem začal cítit přetlak semene a zrychloval jsem tempo šukání. Mamka s obličejem zabořeným do pruhované peřiny, už hekala docela nahlas. Nechtělo se mi jej vytahovat, tak sem jí řekl, mami já to do Tebe nastříkám, jen dnes, jen dnes...ufff...nebudu ho vytahovat. V péru mě pulzovalo a nebyl jsem daleko k výstřiku. Matka ale zvolnila tempo, svojí rukou mě odtlačila atím vytáhla ze sebe mé péro. Jen řekla "Počkaj,...sem né,...." a roztáhla si zadek. Obě půlky hezky do sebe, a v k krátké chvíli si strčila mého ptáka do zadku. Byl jsem překvapením jak opařený. Netrvalo to ani okamžik. A ona jen zamumlala, "..No dělaj dál, sem možeš stříkat kolik chceš...ale pomáli a opatrně". Začal jsem pomalu pumpovat. Penis sem měl mokrý a ona i ten zadek měla hezky volný a nijak suchý. To že si ji beru do zadku mě dokonce i vzrušilo a tak sem zapomněl na to, že mám dělat pomalu a začal zrychlovat tempo a po pár přírazech se jí do prdele vystříkal. Přesně v té chvíli mě rozkrok a levé stehno zkropila matčina sprcha, jak začala stříkat. Bylo to nádherné uvolnění pro nás oba. Já se svalil vedle a ležel na břiše, příčně přes obě postele. Ona chvilku oddychovala, pak řekla, že ráno to neměla snad ještě nikdy a pomalu se posadila na postel. Prohrábla si rozcuchané vlasy a ohnula se pod postel. Něco tam lovila.

Za chvilku vylovila nočník, který položila na zem vedle postele. Vstala, rukama si vykasala noční košili tak, že si ji podržela bradou a dřepla si vedle postele. Jednou rukou držela nočník, druhou se chytila hrany lůžka. Já ležel na břiše a moc mě to zaujalo. Pomalu jsem se posunul k hraně postele, abych dobře viděl. Protože si levou rukou držela nočník, měla hezky roztažené nohy a já mohl vidět, jak po zatlačení, začal vytékat proud zlaté ranní moči a zvonit o smaltovaný povrch nádoby. Měla dlouhé černé chlupy, které se močí slepily a trčely až do hrnce. Jak tlačila, vyletělo jí ze zadku spolu se zvukem prdnutí i moje, před chvílí tam nastříkané semeno. Proud moči slábl, až odkapávalo jen několik kapek. Pustila nádobu plnou moči, prohrábla si volnou rukou mokré chlupy a postavila se. Vydechla a podívala se na mě. Také na dveře do ložnice, které byly za mnou. Za záclonou se zvenku mihl obličej a pohnul s ní. Dveře ložnice měli horní třetinou prosklenou, tvořili ji čtyři tabulky skla, přes které byla z venkovní strany taková ručně dělaná ozdobná záclonka. Mamka jen pronesla "..potvory".....ale dál neříkala nic. Zavelila, "Umyj si ho pořádně venku u pumpy..."...ať se obleču do pracovního, nasnídám a vyprašuju ke koním a kravám do stáje.

Části povídky

🕙 Přidáno 11.2.2022
📂 Kategorie: Anál, Incest, Sperma

Hodnocení: 5/5

Jak se vám líbila povídka?

Komentáře

egoooon (2022-02-18):
Díky, jako vždy nádherně napsané. Pokračování plesu (Hody) už tedy nikdy nebude???