Erotické povídky ❤ Inspirace pro lepší sexuální život.

Překvapení za dveřmi 2 erotické povídky

📑 Tato povídka má více částí: Zobrazit obsah.

Pokračování příběhu... (Doporučuju přečíst si nejdřív I. část) Nejde sice o klasické znásilnění, ale i tak z něho vychází, proto jsem tento příběh do této kategorie zařadila...

Samantha pomalu otevřela oči. Měla strach. Měla strach z neznámého. Měla strach z toho, co se ještě může stát. Ale především měla strach sama ze sebe a ze svých nepředvídatelných pocitů. Znepokojovalo ji, že se nemůže spolehnout sama na sebe. To zjištění ji na malý okamžik úplně ochromilo. Bylo to jen takové hnutí mysli, které by průměrnému pozorovateli jistě uniklo, ale neznámý svou reakcí prokázal, že průměrnost není vlastnost, která by mu byla vlastní.

Není to příjemné, viďte? pronesl ledabyle, ale přitom ji pozorně sledoval. Kdyby Samantha byla nezúčastněnou divačkou, asi by ji pobavilo, jak plavně přešel neznámý na vykání. Přes to co se mezi nimi v poslední půlhodině událo. Co tím myslíte? zašeptala roztřeseně. Chladně ji provrtával pohledem. Uvědomit si, že sama sebe neznáte. Vám se to líbilo. Ne!" vykřikla. Jak by se mi to mohlo líbit. Nejsem přece..., " v rozpacích se odmlčela. Nejste co? Zvrhlá? To jste chtěla říct?" Chtěla jsem jenom říct, že se mi to nelíbilo, tečka." Pozdvihl obočí. Lhala. A věděla, že on to ví. "Myslíte, že jste v postavení, ve kterém si můžete se mnou dovolit hrát hry? A myslíte, že je moudré popírat své vlastní pocity?" zeptal se ostře a něco v jeho hlase Samanthě našeptávalo, že není rozumné ho provokovat. Poznámka o postavení jí připomněla, že je nahá a spoutaná🡕 . Ruce měla přivázané k pelesti a nohy do široka roztažené a připoutané ke sloupkům postele. Ne zrovna výhodná pozice pro vyjednávání. Nechtěl byste mě rozvázat? Mlčel. Vstal, otočil se k ní zády a přistoupil k oknu. Měl impozantní postavu. Všechno na něm bylo impozantní. Vlastně kdyby to bylo za jiných okolností, asi by se jí líbil. Ne asi, ale určitě. Tmavě hnědé, až černé vlasy, chladný pohled modrošedých očí, ostře řezané rysy. Vyzařovala z něj rozhodnost a sebevědomí. Opravdový chlap každým coulem. Dost!!! Opravdový chlap? Vždyť tě znásilnil! Ale ke konci už se ti to docela líbilo, šeptal jí nějaký hlásek uvnitř. Samantha zavřela oči a skousla spodní ret, jak horečně přemýšlela. Hlavně se uklidni, přikázala si. Vypadalo to ale, že neznámý chce slyšet pravdu. Ticho se stávalo nesnesitelným. Rozhodla se neriskovat.

Dobře, možná se mi to trochu líbilo, připustila neochotně. Rychle se otočil - To už je lepší. Přistoupil k ní, sedl si znovu na postel a sklonil se nad ni. Vztáhl ruku a přejel jí přes její spodní ret, sledoval, jak jeho prsty opisují jeho plnou křivku a putují po jejím hrdle dolů. Oči mu potemněly. Pod kalhotami se mu rýsovala výmluvná boule. Samantha se rychle nadechla a její ňadra se přitom zatřepetala jako dva polekaní motýli. To muže jako by vytrhlo ze zamyšlení a on svou ruku odtáhl. Mysli na to, proč jsi tady, napomenul se.

Prosím, pusťte mě. Co se mnou zamýšlíte? To se dozvíte, až bude čas. Ještě jsem neskončil. Než mohla odpovědět, odešel z místnosti. Ale ne nadlouho. Když vstoupil, nesl něco v ruce, ale Samantha v přítmí pokoje nedokázala odhadnout, co to je. Postavil tu věc na stolek u postele a přistoupil k ní. Samantha dostala znovu strach. Nejvíc ji děsila mužova nevyzpytatelnost. Co chcete dělat? Prosím, neubližujte mi, Už jste dostal, co jste chtěl. Prosím, škemrala. Z kapsy vytáhl červený šátek🡕 . Samanthu obestřel děs. Ale neznámý jen šátek🡕 vzal a uvázal jí ho přes oči. Samantha si s úlevou oddechla. Ale pocit úlevy teď nahradila nejistota. Ocitla se ve tmě a nedokázala odhadnout, jaký bude mužův další krok. Všechno její vnímání se teď přeneslo do sluchu a hmatu. Neznámý jí přejel prsty přes obličej, kopíroval obrys její tváře, prsty přejel přes její rty a ucítil její zrychlené oddychování. Naklonil se nad ni. Dostal okamžitou chuť ji políbit, jeho rty téměř začaly ochutnávat její, už cítil její vlahý dech mísit se s jeho, ale v poslední chvíli si to rozmyslel. Čím déle si bude odpírat to, na co má chuť, tím větší bude uspokojení, které bude pociťovat, až to dostane, věděl.

Natáhl se pro kostky ledu, které si s sebou přinesl, a jednu z nich přiložil Samanthě na pravé ňadro. Samantha ostře vydechla. Neznámý teď ledovou kostkou přejížděl po bradavce jejího pravého ňadra a pozorně sledoval, jak se bradavka pod chladným dotykem napřimuje a vyzývavě trčí do výšky. Stejný proces zopakoval i s levým ňadrem, a když se kostka rozpustila, začal si s oběma bradavkami střídavě pohrávat jazykem. Sál Samanthina prsa, kousal je, hrubě mačkal a drtil ve svých rukou. S potěšením zaznamenal, že i když měl ruce opravdu velké, nastačily pojmout celý objem jejích plných prsou. Užíval si Samantha škubala provazy, které jí pouta🡕 ly ruce, a nevšímala si bolesti, kterou jí působily, když se zařezávaly do jejích zápěstí.

Cizinec se znovu natáhl ke stolku a celý obsah nádobky s ledem vyklopil bez varování na Samanthin rozpálený hrudník. Samanthino tělo se pod ním vzepjalo a ona vydala tlumený výkřik. Neznámý uchopil všechen led a bezohledně jím přejížděl od klíčních kostí přes ňadra až k podbřišku. Nakonec vzal dvě kostky a nesmlouvavě je zavedl do Samanthiny kundičky. Zavedl do ní postupně tři prsty a masíroval jimi stěny Samanthiny jeskyňky. Palcem dráždil její poštěváček. Samantha se pod ním třásla ve snaze osvobodit se od té mučivé slasti. Tělem jí probíhaly záchvěvy vzrušení, které se šířily z jejího podbřišku až do konečků prstů na nohou i rukou. Podvědomě na svém těle cítila můžův zkoumavý pohled a toužebně si přála, aby ji neznámý znovu políbil. Palčivě si připomněla mužův horký dech, jeho drsné tváře otírající se o její hebkou pleť, pevné rty a dobyvačný jazyk. Ach, prosím, ať už mě nemučí, to se nedá vydržet. Bezmyšlenkovitě si přejela špičkou jazyka po spodním rtu a skousla ho. Neznámý ji s rostoucím vzrušením pozoroval. Přemítal, co mu působí větší potěšení - pozorovat její rozkoš, nebo se na ní sám ukájet. Přitiskl své tělo na její. Samantha se prohla, podvědomě se k němu přitiskla a pánví pohybovala tak, aby ho i sebe ještě více vydráždila, když už byla v jakémkoli jiném pohybu omezena. Neznámý už nedokázal opanovat svou touhu. Jediným prudkým přírazem pronikl do hloubi Samanthiny jeskyňky a v následujících okamžicích rozpoutal v jejích útrobách divokou bouři. Zuřivými strky freneticky provrtával její kundičku, která jeho penis těsně a vlhce obemykala. Kostky ledu narážely na špičku jeho penisu, pomalu se rozpouštěly a zalévaly Samanthino lůno.

Samantha se mu snažila vycházet pánví vstříc, ale dohánělo ji k šílenství, že nemůže ovládat své ruce. Celou svou bytostí ho chtěla mít v sobě ještě hloub, toužila si přitáhnout jeho zadek k sobě, přejíždět prsty po jeho zádech, ale téměř přicházela o rozum, že to všechno je jí zapovězeno. Byl to pocit slastného nenaplnění, trpký a rvoucí samou podstatu její bytosti.

Muž zabořil tvář mezi Samanthina ňadra a svým strniskem je škrábal a zraňoval jejich jemnou kůži. Zdvihl hlavu a pozoroval Samanthinu tvář. Všechny její pocity se na ní zrcadlily tak čitelně, že je téměř sám cítil. Na okamžik zvolnil tempo a kochal se její extází smíšenou s utrpením. Vztáhl prsty k jejím ústům. Lačně se k nim přisála, nenasytně je olizovala a sála. Cítila ještě své vlastní milostné šťávy. Když je trochu oddálil, zoufale je hledala a chňapala prázdně do prostoru.

Obemkl rukama její tvář a znovu začal divoce přirážet. Pozorně ji sledoval. Věděl, že nikdy nemůže být dost hluboko v ní. Samantha při každém přírazu hlasitě vykřikla, tvář staženou bolestí, kterou jí způsooval svou velikostí. Ale tu bolest vítala a jen litovala, že tam dole není ještě užší. Nikdy se nesetkala s tak intenzivním zážitkem, nikdy v ní nikdo neprobudil tak silné pocity, které ji svou neovladatelností přímo děsily, ale pohlcovaly natolik, že se jim musela poddat. Nebylo úniku. Teď věděla, že by udělala cokoli, o co by ji neznámý požádal. Byla Jeho.

V momentu kdy začal svými šťávami zalévat Samanthino lůno, strhl jí neznámý v náhlém popudu šátek🡕 z očí a pohlédl na ni, vpíjel se do ní pohledem. Ona jeho pohled zmámeně opětovala a těžce oddechovala, prsa se jí ryhle zdvihala a klesala. Po celou tu dobu, co se do ní vyprazdňoval, zůstával muž velmi hluboko zasazen až na dně její pochvy, tiskl hrot svého nástroje až do hrdla její dělohy, a i ve své křeči jí nepřestával hledět do očí.

Samantha měla pocit, že jeho semeno cítí až v ústech. Upřený pohled nevyzpytatelných ocelově šedých očí, které pronikaly až na dno její duše, ji přivedl k vrcholu. Její kundička se v orgasmické křeči stahovala a ještě těsněji obemkla jeho penis. Pak se jeho tělo zhroutilo na její.

Mám pro vás návrh, zašeptal chraplavě s ústy u jejího ucha, když bouře pominula. Jde o... Přijímám, řekla bez rozmýšlení.

Vztyčil se na svých pažích a lehce oddálil svou hlavu od její. Zkoumavě jí pohlédl do očí. Bylo v nich to, v co doufal. Políbil ji. Jestli Samantha byla dosud svobodnou bytostí, pak po tomto polibku to již neplatilo...

Části povídky

🕙 Přidáno 4.6.2019
📂 Kategorie: Znásilnění, Sperma

Hodnocení: 5/5

Jak se vám líbila povídka?

Komentáře